Área de acogida

Normas

 Os obxectos que se expoñen forman parte do patrimonio cultural español e a súa conservación interesa a todos, por esta razón non se permite:

  
 Entrar con paraugas ou obxectos punzantes   

 Realizar fotografías con flash ou trípode

 Consumir comidas e bebidas                     

 Tocar as pezas ou apoiarse nas vitrinas                                      

  Entrar con animais, agás cans-guía

Recomendacións

 Conservar a entrada durante a visita  

 Utilizar os servizos de información para organizar mellor a súa visita  

 Silenciar o seu teléfono móbil    

Solicitar en Consigna, se é necesario, taboíñas para escribir.