Taquillas

Servizos

O Museo ofrece aos visitantes as seguintes facilidades para facer a visita:

 Punto de información

 Punto de encontro

 Gardarroupa e consigna               

 Cambiadores de bebé

 Sala de lactación                         

Cadeiras de bebé                       

Cadeira pregable                       

 Fonte de auga

 Tablillas para escribir

 Guía multimedia