Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Visita
  3. Normas

Normas

Pulse para ampliar
Normas

Os obxectos que se expoñen forman parte do patrimonio cultural español e a súa conservación interesa a todos, por esta razón non se permite:

Salto de línea Entrar con paraugas ou obxectos punzantes

Realizar fotografías con flash ou trípode

Consumir comidas e bebidas

Tocar as pezas ou apoiarse nas vitrinas

Entrar con animais, agás cans-guía

Recomendacións

Conservar a entrada durante a visita

Utilizar os servizos de información para organizar mellor a súa visita

Silenciar o seu teléfono móbil

Solicitar en Consigna, se é necesario, taboíñas para escribir.

Tenga en cuenta que:

No se permite acceder a las salas de exposición con bolsos o mochilas grandes (máximo 40x40 cm) o con cascos de moto. El museo dispone de Consigna.

La temperatura en las salas de exposición está ajustada a la correcta conservación de los bienes culturales expuestos (21-22 °C).

Por motivos de conservación de los bienes culturales, no se permite el acceso con animales de compañía, excepto en el caso de perros de asistencia

Subir